2ª Andaina Solidaria co Alzheimer

Venres 8/9/2017 - 21:00 h.

Saida: Parque Periurbano de San Roque - Ribeira

INFORMACIÓN

DATOS TÉCNICOS

 

Día: 8 de setembro de 2017

Hora: 21:00 h.

Saída e chegada: Parque Periurbano de San Roque - Ribeira

Información: http://www.agadea.org/2a-andaina-solidaria-co-alzheimer

Inscricións: On line: www.agadea.org // WhatsApp: 672705053 // Presenciais: Centro de Día de Alzheimer de Ribeira - Sede de AGADEA en Santiago de Compostela.

Páxina web oficial: www.agadea.org

Teléfono de información: 672 705 053

Distancia: 10 km.

Dificultade: Baixa

Custe inscrición: 2 €

Data límite inscrición: Ata o mércores 6 de setembro ou ata agotar as prazas.

Límite de prazas: 250

 

 

INFORMACIÓN

 

Comprácenos presentarlles a 2ª Andaina Solidaria co Alzhéimer, na súa segunda edición. Andaina que dende AGADEA e Arousa NeO estamos a organizar con especial ilusión e agarimo, con esperanzas de acadar un éxito de participación semellante ao obtido na primeira edición. Dirixida a todos os públicos, dende nenos a maiores, esta andaina transcorrerá, entre o lusco e o fusco, nun entorno privilexiado do Concello de Riveira.

 

DADO O GRANDE ÉXITO E ACOLLIDA COLLEITADOS NA 1ª EDICIÓN, VOLTAMOS A POR EN MARCHA ESTA INICIATIVA QUE NACE DA NECESIDADE DE LOGRAR UNHA MAIOR CONCIENCIACIÓN SOCIAL SOBRE A ENFERMIDADE DE ALZHEIMER.

 

TRATANDO DE FACER VISIBLES Á POBOACIÓN AS NECESIDADES E DIFICULTADES QUE PRESENTAN AS PERSOAS CON ESTA PATOLXÍA.

 

FOMENTAR CONDUTAS MÁIS TOLERANTES E SENSIBILIZAR SOBRE A SITUACIÓN QUE XERA A ENFERMIDADE NA CONTORNA FAMILIAR.

 

INSCRICIÓNS

Prazo de inscrición ábrese o 16 de agosto e remata o 06 do mes de setembro.

 

As inscricións realizaranse:

 

  • A través da web www.agadea.org nun formulario habilitado para tal fin que deberá ser entregado á organización antes da proba.
  •  
  • Por WhatsApp: 672,705,053.
  •  
  • Presencial: Centro de Día de Alzheimer de Ribeira.
  •  
  • Prezo da inscrición é de 2 €.

 

A inscrición da dereito a participar na proba, cobertura do seguro e acceso aos avituallamentos intermedio e final.

 

A non participación ou retirada da andaina non implica a devolución do importe.

 

A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do participante que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de evento.

 

A inscrición na proba implica a aceptación do seguinte regulamento sen reservas.

REGULAMENTO

Percorrido:

 

O percorrido transcorrerá por sendas debidamente sinalizadas.

O percorrido contará, durante os seus 10km, con guías.

 

Participantes:

 

Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o require.

Os participantes están obrigados a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.

Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo.

Os participantes asumen que existe o risco dun accidente, e está nas súas mans prever e minimizar ese risco evitando unha actuación que o poña en perigo a el ou a terceiros.

Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.

Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.

Os menores de 16 anos deberán ir debidamente acompañados dun maior.

Cada participante é o responsable de localizar e seguir aos guías e as marcas que balizan o percorrido.

Os participantes autorizan á organización a utilizar a imaxe fotográfica ou videográfica dos corredores durante a proba e a súa vinculación co evento.

 

Material:

 

É obrigatorio o emprego de iluminación con autonomía suficiente para o seu uso durante as horas nocturnas da proba.

É recomendable antes de tomar a saída portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar aos avituallamentos indicados.

É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso.

É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer participante que non cumpla esta recomendación.

A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.

 

Avituallamentos:

 

A organización disporá de avituallamento intermedio.

Disporase dun avituallamento final líquido e sólido

A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases.

 

Outras consideracións:

 

Calquer outra disposición non recollida neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.

A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades.

Calquer tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemente da mesma.

AGADEA non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta andaina.

O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.