Andaina do Barbanza

Domingo 12/5/2019 - 09:30 h.

Saida: Parque García Bayón - Ribeira

INFORMACIÓN

DATOS TÉCNICOS

 

Día: 12 de mayo de 2019

Hora: 09:30 h.

Saída e chegada: Parque García Bayón - Ribeira

Información: Arousa NeO

Inscricións: www.andainas.com e www.arousa.com

Páxina web oficial: www.andainas.com - E-mail: contacto@arousa.com

Teléfono de información: 638 811 000

Distancia: 21 km.

Dificultade: Media-Alta

Custe inscrición: 7€

Avituallamentos: 3 (2 intermedios + meta)

Data límite inscrición: Ata as 12 da noite do 5 de maio

 

INFORMACIÓN

 

Un roteiro único, de dificultade media, que che levará por sendas, prados, ríos e montes, para rematar a carón do mar, na praia de Coroso de Ribeira. Si queres disfrutar dun evento deportivo multidisciplinar (*), con presencia de todo tipo de deportistas que teñen en común a súa paixón polo monte, a Andaina do Barbanza é a túa andaina.

 

O primeiro e o derradeiro kilómetro son de asfalto, a carón do mar, polo paseo marítimo de Coroso. Será o único asfalto que teñamos, que representa un 10% do total do recorrido.

 

En menos de dous km, estarás transitando pola Carballa, entre os restos dos seus muiños, e que che conducirán ao monte de San Alberte, donde ao abandonalo e despois de repoñer forzas no primeiro avituallamento tocará salvar a primeira das subidas: a das Lobeiras; necesario salvala para que te achegue ata a fervenza de San Amedio e as pozas que fai o rio Arlés no seu nacimento.

 

De alí saimos á falda do monte da Curota, e por ela transitamos -xa en baixada- ata o cruceiro de Moldes, donde o segundo avituallamento nos espera antes de continuar baixando de novo polo monte de San Alberto ata a Pedra das Cabras (petroglifo) e desembarcar novamente no paseo de Coroso

 

Recorrido de boa pegada, ainda que terá pequenos tramos que facerán que o sendeirista saque o mellor da súa condición física para afrontalos, pero que lles permitirán botar unha mirada atrás ao rematar para comprobar a beleza paisaxística do entorno polo que está pasando.

 

Bosques, prados, rio e unha espectacular fervenza agochada e alonxada dos roteiros habituais: vas a perderte todo esto?

 

(*) NON SE PERMITIRÁ FACER A RUTA CORRENDO: Calquer membro da organización ten potestade para retirar ao participante que a faga correndo. Hai outras opcións de participación e inscrición para facer a ruta correndo (completar info premendo aquí)

Avituallamento km. 14

 

Auga

Zume e Isotónica

Froita

Froitos secos

Bollería

Avituallamento km. 8

 

Auga

Zume

Avituallamento META

 

Auga

Zume e Isotónica (recuperador)

Froita

Bollería

Powered by Wikiloc

INSCRICIÓNS

REGULAMENTO

PERCORRIDO:

 • O percorrido será de asfalto e terra, cunha distancia de 21 km. debidamente sinalizado.
 • A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada ou de paso.
 • Establécense un tempo máximo de 6 horas para a realización da proba. A partir dese intre os participantes que permanezan en ruta deberán abandonala e non se garantirá a súa cobertura.

 

PARTICIPANTES:

 • Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos sendeiristas acompañados.
 • Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer.
 • Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
 • Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes nas seguintes condicións:
  • Finamento por accidente: 10.000 €
  • Invalidez por accidente: 12.000 €
  • Asistencia sanitaria en centros concertados: 6.000€
 • Os participantes asumen que existe o risco dun accidente de gravidade, e están nas súas mans prever e minimizar ese risco evitando unha actuación que o poña en peligro a él ou a terceiros.
 • Os participantes son conscientes que non sempre se pode acceder cos servicios de emerxencia adecuados a todas as zonas do percorrido.
 • Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.
 • Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
 • A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
 • Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
 • Cada participante é o responsable de localizar e seguir as marcas que balizan o percorrido.
 • Os participantes autorizan á organización a utilizar a imaxe fotográfica ou videográfica dos corredores durante a proba e a súa vinculación co evento.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.

 

MATERIAL:

 • É recomendable antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar ós avituallamentos indicados.
 • É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso.
 • É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación.
 • A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.

 

AVITUALLAMENTOS E DUCHAS:

 • A organización disporá de avituallamento intermedio de líquido.
 • Disporase de un avituallamento final de líquido e froita na liña de meta.
 • No Polideportivo da Fieteira, a partir das 11:00 horas, estará a disposcición dos participantes o servicio de ducha e vestiario.
 • A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.
 • Estará a disposición dos participantes o servicio de ducha e vestiario.

 

INSCRICIÓNS:

 • Prazo de inscrición ábrese o 1 de novembro e remata o 5 de maio.
 • As inscricións realizaranse a través da web www.arousa.com ou www.galitiming.com nun formulario habilitado para tal fin.
 • Prezo da inscrición é de 7 € para esta proba.
 • A inscrición da dereito a participar na proba, cobertura do seguro, servizo de duchas, e acceso aos avituallamentos intermedio e final.
 • A non participación, retirada ou descalificación da proba non implica a devolución do importe.
 • A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba.
 • A inscrición na proba implica a aceptación do presente regulamento sin reservas.

 

 

RETIRADA DE ACREDITACIÓNS:

 • O mesmo día da proba no lugar de saída, entre as 08:30 h. ata 15 min antes da saída.
 • Si a organización o solicita debe acreditarse con documento oficial a titularidade da inscrición.
 • Recoméndase seguir as instruccións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.
 • E imprescindible para a retirada da acreditación ter presentado (pódese presentar no momento) a FOLLA DE RESPONSABILIDADE E MANIFESTACIÓN; a organización resérvase o dereito a non entregarlle o dorsal a aquel participante que non a tivera presentado.

 

DESCALIFICACIÓNS:

 • Si o participante amosara unha conducta antideportiva.
 • Si o participante retira sinais de balizamento.
 • Si o participante non remata o percorrido.
 • Si o participante non atende as indicacións da organización.
 • Si o participante non porta o material obrigatorio.
 • Si o participante atenta contra o medioambiente.
 • Si o participante non auxilia a outro participante que o solicite.
 • Si o participante abandona o percorrido ca finalidade de atallar ou adiantar a outros participantes.
 • Si o participante pon en risco a súa integridade ou a de outros participantes cunha conducta manifestamente temeraria.
 • NON SE PERMITIRÁ FACER A RUTA CORRENDO (hai outras modalidades o mesmo día e lugar para facela competindo). Calquer membro da organización ten potestade para retirar ao participante que faga a ruta correndo.

 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

 • Calquer outra disposición non recolleita neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.
 • A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades; de acontecer este suposto, trasladaríase ao domingo seguinte no mesmo horario e co mesmo formato.
 • Calquer tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemente da mesma.
 • O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.