Andaina de XToSín

Domingo 22/05/22 - 09:30 h.

Saida: Peirao de Portosín

INFORMACIÓN

DATOS TÉCNICOS

 

Día: 22 de Maio de 2022

Hora: 09:30 h.

Saída e chegada: Peirao de Portosín

Información: Arousa NeO

Inscricións: www.arousa.com e www.galitiming.com

Páxina web oficial: www.arousa.com - E-mail: contacto@arousa.com

Teléfono de información: 638 811 000

Distancia: 14 km.

Dificultade: Media-Baixa

Custe inscrición: 5€

Data límite inscrición: Ata as 12 da noite do 15 de maio

 

INFORMACIÓN

 

Coincidindo ca celebración do XToSín Trail e aproveitando o fermoso trazado polo que discurre, así como a presencia de multitude de deportistas apaixoados do monte, queremos convocar tamén a aquelas persoas que desexan participar da proba dun xeito máis diáfano e divertido practicando sendeirismo e descubrindo un increible roteiro de 14 km. que o levará dende o peirao de Portosín, por un recorrido polas praias, bosques, parroquias e aldeas que circundan a vila.

 

Recorrido de boa pegada, ainda que terá pequenos tramos que facerán que o sendeirista saque o mellor da súa condición física para afrontalos, pero que lles permitirán botar unha mirada atrás ao rematar para comprobar a beleza paisaxística do entorno polo que está pasando.

 

Bosques, prados, e praias agochadas e alonxadas dos roteiros habituais: vas a perderte todo esto?

 

 

INSCRICIÓNS

REGULAMENTO

PERCORRIDO:

 • O percorrido será de asfalto e terra, cunha distancia de 14 km. debidamente sinalizado.
 • A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada ou de paso.
 • Establécense un tempo máximo de 6 horas para a realización da proba. A partir dese intre os participantes que permanezan en ruta deberán abandonala e non se garantirá a súa cobertura.

 

PARTICIPANTES:

 • Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos sendeiristas acompañados.
 • Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer.
 • Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
 • Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes nas seguintes condicións:
  • Finamento por accidente: 10.000 €
  • Invalidez por accidente: 12.000 €
  • Asistencia sanitaria en centros concertados: 6.000€
 • Os participantes asumen que existe o risco dun accidente de gravidade, e están nas súas mans prever e minimizar ese risco evitando unha actuación que o poña en peligro a él ou a terceiros.
 • Os participantes son conscientes que non sempre se pode acceder cos servicios de emerxencia adecuados a todas as zonas do percorrido.
 • Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.
 • Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
 • A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
 • Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
 • Cada participante é o responsable de localizar e seguir as marcas que balizan o percorrido.
 • Os participantes autorizan á organización a utilizar a imaxe fotográfica ou videográfica dos corredores durante a proba e a súa vinculación co evento.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.

 

MATERIAL:

 • É recomendable antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar ós avituallamentos indicados.
 • É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso.
 • É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación.
 • A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.

INSCRICIÓNS:

 • Prazo de inscrición remata o 15 de maio.
 • As inscricións realizaranse a través da web www.arousa.com ou www.galitiming.com nun formulario habilitado para tal fin.
 • Prezo da inscrición é de 5 € para esta proba.
 • A inscrición da dereito a participar na proba, cobertura do seguro, servizo de duchas, e acceso aos avituallamentos intermedio e final.
 • A non participación, retirada ou descalificación da proba non implica a devolución do importe.
 • A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba.
 • A inscrición na proba implica a aceptación do presente regulamento sin reservas.

 

AVITUALLAMENTOS E DUCHAS:

 • A organización disporá de avituallamento intermedio de líquido.
 • Disporase de un avituallamento final de líquido e froita na liña de meta.
 • No Polideportivo de Portosín, a partir das 11:00 horas, estará a disposcición dos participantes o servicio de ducha e vestiario.
 • A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.
 • Estará a disposición dos participantes o servicio de ducha e vestiario.

 

RETIRADA DE ACREDITACIÓNS:

 • O mesmo día da proba no lugar de saída, entre as 08:30 h. ata 15 min antes da saída.
 • Si a organización o solicita debe acreditarse con documento oficial a titularidade da inscrición.
 • Recoméndase seguir as instruccións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.
 • E imprescindible para a retirada da acreditación ter presentado (pódese presentar no momento) a FOLLA DE RESPONSABILIDADE E MANIFESTACIÓN; a organización resérvase o dereito a non entregarlle o dorsal a aquel participante que non a tivera presentado.

 

DESCALIFICACIÓNS:

 • Si o participante amosara unha conducta antideportiva.
 • Si o participante retira sinais de balizamento.
 • Si o participante non remata o percorrido.
 • Si o participante non atende as indicacións da organización.
 • Si o participante non porta o material obrigatorio.
 • Si o participante atenta contra o medioambiente.
 • Si o participante non auxilia a outro participante que o solicite.
 • Si o participante abandona o percorrido ca finalidade de atallar ou adiantar a outros participantes.
 • Si o participante pon en risco a súa integridade ou a de outros participantes cunha conducta manifestamente temeraria.

 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

 • Calquer outra disposición non recolleita neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.
 • A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades; de acontecer este suposto, trasladaríase ao domingo seguinte no mesmo horario e co mesmo formato.
 • Calquer tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemente da mesma.
 • O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.