10/07/2014: ANDAINA DA FESTA DO MEXILLÓN (15 km.) - Rianxo
Día: 10 de Agosto de 2014
Hora: 09:30 h
Distancia: 15 km (aproximadamente)
Dificultade: Baixa
Tempo máximo: 4 horas
Plazo de inscrición: 17 de xullo ao 07 de agosto do 2014
Saída e chegada: Praza de Castelao - Fronte ó Concello de Rianxo
Organiza: Festa do Mexillón de Rianxo
Colabora: Clube de Remo de Rianxo, Arousa Natureza e Ocio e o Concello de Rianxo
Información e inscricións: Arousa Natureza e Ocio
Custo da inscrición: 6 €
Páxina web oficial: www.arousa.com
E-mail: contacto@arousa.com
PRESENTACIÓN

Con motivo da Quinta Festa do Mexillón de Rianxo, a organización da festa quere presentar unha andaina que leve ós participantes a descubrir un dos concellos máis vencellados co mar e ca auga; por isto discorre polo paseo marítimo de A Torre, pola senda do río Te ata o lugar de Araño, e por parte das praias máis emblemáticas deste territorio que fai porta de entrada á bisbarra do Barbanza pola zona da ría de Arousa. Pero non só se vai poder camiñar e descubrir recunchos de beleza salvaxe, senon que tamén se vai poder degustar o producto típico que se ensalza estes días en Rianxo: o mexillón. Xa que cos 6 € da inscrición ademais de incluir o dereito a participar na andaina, o avituallamento ó longo do camiño, e a ducha ó remate; tamén teremos a posibilidade de degustar un prato de mexillóns con bebida (auga, refresco ou cervexa). Non só será unha xornada deportiva, senon tamén cultural (Rianxo é cuna de grandes escritores galegos que cas dúas verbas acompañarannos ó longo do paseo), e gastronómica e festiva.

REGULAMENTO XERAL
PERCORRIDO:

O percorrido discorre polo paseo marítimo de A Torre, pola senda do río Te ata o lugar de Araño, e por parte das praias máis emblemáticas deste territorio. A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido. Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada. A organización non se inmiscuirá en como se realicen os tramos: correndo ou andando, sempre que se cumpra o horario máximo e non se moleste a outros participantes. O participante é o responsable de localizar as marcas que balizan o camiño e discorrer polo roteiro sinalado.


PARTICIPANTES:

Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer. Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras. Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo nas seguintes condicións:

 • Finamento por accidente: 6.000 €
 • Invalidez por accidente: 12.000 €
 • Asistencia sanitaria en centros concertados: ILIMITADA

Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas. A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar). Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.

MATERIAL:

É recomendable antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar ao avituallamento. É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso. É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación. A tódolos/as participantes facilitaráselle un carnet de ruta, que deberán presentar no avituallamento e na chegada para verificar que completou o percorrido. A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.

INSCRICIÓNS:

 • As inscricións realizaranse unicamente a través da web www.arousa.com nun formulario habilitado para tal fin. Poderase comprobar na mesma web a listaxe de inscritos.
 • O prezo da inscrición é de 6 €.
 • A inscrición da dereito a participar na proba, cobertura do seguro, e acceso ao avituallamento intermedio e final.
 • O pago da inscrición facerase na conta bancaria 0049-2948-21-2895034221 nos vindeiros 4 días do envío da solicitude (Excepto para os inscritos o entre o 04 e 07 de agosto, que deberá facerse en 24 h).
 • O prazo de inscrición ábrese o 17 de xullo e péchase o 07 de agosto.
 • A non participación, retirada ou descalificación da proba non implica a devolución do importe.
 • A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba.
 • A inscrición na proba implica a aceptación do presente regulamento sin reservas.


AVITUALLAMENTOS:

A organización disporá de avituallamento de líquido e solido ó longo do percorrido. Dispondrase de un avituallamento de líquido e froita e outras viandas na liña de meta. A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.


RETIRADA DE ACREDITACIÓNS/CARNET DE RUTA:

O mesmo día da proba dende as 08:30 h. ata 15 min. Antes da saída. Recoméndase seguir as instruccións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.

DESCALIFICACIÓNS:

 • Si o participante amosara unha conducta antideportiva.
 • Si o participante retira sinais da carreira.
 • Si o participante non remata o percorrido.
 • Si o participante non atende as indicacións da organización.
 • Si o participante non porta o material obrigatorio.
 • Si o participante atenta contra o medioambiente.


OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

Calquer outra disposición non recolleita neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso. A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades.

MAPA:

Ver Andaina do Mexillón en un mapa más grande

INSCRICIÓNS:

REMATADO O PRAZO DE INSCRICIÓN

FORMAS DE PAGO:
 • Efectivo: Na rúa Lustres Rivas, 3 - Baixo; de Ribeira
 • Transferencia/ingreso bancario: 0049-2948-21-289503422 (IBAN ES22 0049 2948 2128 9503 4221)
 • PayPal ou Tarxeta de Crédito/Débito:
 •      
CÓMO CHEGAR:
 • Dende Santiago: AP-9 y AG-11 - 46,2 km en. 36 minutos; e por N-550 y AG-11 - 41,8 km. en 41 minutos.
 • Dende Ourense: 143 km, 1 hora 27 minutos
 • Dende Lugo: 179 km, 1 hora 46 minutos
 • Dende A Coruña: 116 km, 1 hora 9 minutos
 • Dende Pontevedra: 48,0 km, 37 minutos
 • Dende Vigo: 72,8 km, 51 minutos
 • Dende Ribeira: 27,9 km, 24 minutos
 • Dende Noia: 21,9 km, 30 minutos
Sponsors